Buzási-Végh Viktória: Együtt az örömteli életért…

Buzási-Végh Viktória vagyok, hivatásom tekintve addiktológiai tanácsadó szakpszichológus, képzésben lévő sématerápiás konzultáns, – továbbá elmondhatom azt is- hogy a Gyermekként Megsebzett Nők pszichológusa.

Hitem szerint hivatásom a JóIstentől kaptam, így küldetésemként, életfeladatomként tekintek rá.

A történetemhez hozzátartozik az, hogy kisgyermekkoromtól kezdve “táncosnak” készültem… 4 éves voltam, amikor megkaptam az első balettcipőm, és innentől kezdve „végigtáncoltam” az éveket, hol örömömben, hol pedig fájdalmamban. Mivel középiskolai tanulmányaimat tánc tagozaton végeztem, ezért így volt ez egészen 18 éves koromig.

Ahogy telt az idő egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy nem ezt a pályát szánta nekem a “sors”. De nem könnyen érkezett el ez a felismerés az életembe. Ekkoriban már javában zajlottak a küzdelmeim. Ekkor már elmondhattam azt, hogy hosszú évek óta futok az életemért, de nem tudtam, hogy messze még a cél. Mindeközben kerestem a választ a miértekre, miért pont velem történik mindez? És miért? Mi jön még, és mikor lesz vége?

Idővel az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy oka kell, hogy legyen mindannak, amit átélek! Oka és célja kell, hogy legyen az elszenvedett traumáknak, betegségeknek, megpróbáltatásoknak, és a veszteségeknek is. Oka kell, hogy legyen annak, hogy ennyi megpróbáltatás, tízen pár évnyi küzdelem alatt nem vesztem el, holott olyan sokszor megtörténhetett volna.

Hittem, hogy szenvedésem oka az, hogy idővel az általam megélt tapasztalatokból mások profitálni tudjanak, és az élet rám bízhassa azokat az embereket, akik valami hasonlót élnek meg, mint amit én megéltem egykor. Ez a hitem vezetett el a győzelemig! Ennek a hitemnek köszönhetően voltam képes minden erőmmel küzdeni önmagam és az életem meggyógyításán, és ez a hitem volt az, amely elvezetett oda, hogy örömmel adjam fel azt a vágyam, amit sok-sok éven át tápláltam. Így nem lettem táncos, és így lettem pszichológus. És így született az Örömteli élet, ami tükrözi életfeladatom: Segítséget nyújtani sorstársaimnak, a Gyermekként Megsebzett Nőtársaimank abban, hogy a múlt árnyékából kilépve életük örömtelivé válhasson. Így váltam a Gyermekként Megsebzett Nők pszichológusává.

2020- főállás mellett működtettem magánpraxisom, 2024 februárjától főállású vállalkozóként teszek eleget a rám bízott életfeladatnak.

Jelenleg több, mint 40 Gyermekként Megsebzett Nővel dolgozok együtt pszichológiai tanácsadás keretein belül. Az egyéni folyamatok során sématerápiás fókusszal dolgozom, és mindemellett közel áll hozzám a pozitív pszichológia irányzata is.

Az egyéni folyamatok mellett rendszeresen tartok személyes, és online worksopokat. 2021 őszén ajánlás útján bekerültem a Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. előadói közé, azóta rendszeresen tartok tréningeket felnőttképzés keretében a hozzám legközelebb álló témákban.

2023 őszén megszületett az „Együtt az örömteli életért” Klub, ami pozitív pszichológiai és sématerápiás fókuszú, traumainformált önismereti program, melyben jelentős szerepet kapnak a könyvek és a filmek. Ezt a programot is a szívemhez legközelebb álló célcsoport számára hívtam életre.

Fontos számomra a felkészültség, szakmai fejlődés, ezért rendszeresen részt veszek képzéseken, jelenleg a Nemzetközi Sématerápiás Egyesület akkreditált képzését végzem. A felkészültség, és szakmai fejlődés mellett rendkívül fontosnak tartom a hitelességet, ezért szakmai tevékenységem szupervízió mellett, és rendszeres önismereti tevékenységek végzése mellett folytatom.

Nincs felemelőbb érzés annál, amikor azt érzi az ember, hogy ott van, azon a pályán, ahol lennie kell, azt csinálja, amire az élet felkészítette és szánta! Hálás vagyok ezért az élményért, és ezúton is köszönöm Klienseimnek a belém vetett hitet és bizalmat, mindemellett azokat a lélekközeli pillanatokat, amiket az ülések és közös munkánk során megélhetünk együtt!


Fontos célom sématerápiás tudásom fejlesztése, terveim közt szerepel a pár és csoport sématerápiás képzések elvégzése is, mely lehetővé teszi számomra azt, hogy az egyéni folyamatok mellett párokkal, és csoportos formában is alkalmazzam a sématerápia eszköztárát.

További céljaim közt szerepel az ország különböző pontjain sorstársközösségek létrehozása, mely lehetővé teszi azt, hogy a Gyermekként Megsebzett Nők személyes formában is kapcsolódni tudjanak, és megélhessék mindazt, amit egy sorstársközösség tud nyújtani.

Ezáltal lehetőség nyílik arra is, hogy Nőtársaim megtapasztalhassák azt is, hogy mennyi értéket hordoznak, melyekkel szebbé, örömtelivé varázsolhatják mások életét is, sőt közös összefogással tágabb környezetünkben is idézhetünk elő pozitív irányú változásokat, melyekre napjainkban igen nagy szükség van, akár karitatív tevékenységek formájában.  

Mert… Hiszem azt, hogy együtt mindannyiunk számára elérhető és fenntartható egy örömtelibb élet, szeretném ezt bebizonyítani!