Önkéntesség

 Mi az önkéntesség?

Köszönjük, hogy eljöttek a PWA-konferenciára 2015-ben is

Egy életforma. Nyitottság társadalmi ügyekre. Ha valamit teszünk másokért, arra sosem úgy gondolunk: időt áldozunk rá. Nem áldozunk. Természetesnek tartjuk a segítést. Ezért is életforma az önkéntesség. Belső indíttatásból vállalunk valamit a közös jó érdekében és ellenszolgáltatás nélkül.

Segíteni nyilván sokféleképpen lehet. A PWA tagjai szinte kivétel nélkül önkéntesek valahol. Különféle helyzetekben. Ahogyan egyre többen csatlakoznak a PWA külön önkéntesprogramjához is. A cél minden önkéntes esetében azonos: egy adott közösség és környezet megerősítése, jobbá tétele. Az önkéntes munkálkodása tehát hozzáadott érték.

Az önkéntesség – tudás- és értékcsere is. Az önkéntesség révén ugyanis maga az önkéntes is értékkel gazdagodik: szolidaritást, toleranciát, együttműködést tanul, tapasztalatot szerez akár szakmai téren is, kreativitása lendületet kap. Az önkéntes nemcsak aktív állampolgár, de aktív gondolkodó, teremtő is. Az önkéntesség a sokszínűség kifejeződése is.

Az önkéntesség felelősséget is jelent. Felelősek vagyunk egymásért. Az önkéntes nem jobb, csak jobb helyzetben van.

Az önkéntesség egy olyan különleges kapcsolatforma is, amely igazi változásokat indíthat el az emberekben, ami aztán az egész társadalomra kihathat.

A PWA célja szorosan összefügg a PWA önkéntesprogramjával. Úgy gondoljuk, és teszünk is ezért a meggyőződésünkért: a nők gazdasági szerepvállalása nem pusztán esélyegyenlőségi kérdés, hanem gazdasági szükségszerűség, gazdasági érdek, a vállalatok versenyképességének kulcsa.