Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelés céljai:

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a PWA – Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete (székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.; adószám: 18244748-1-43) számára:

1.1 a www.pwa.hu internetes oldalon saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, telefonszámát és tagi jelentkezés esetén címét (számlázás okán) kezelje és nyilvántartsa.

1.2 a Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete eseményeken, rendezvényeken saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, telefonszámát és tagi jelentkezés esetén címét (számlázás okán) kezelje és nyilvántartsa.

Önnek hírleveleket, programajánlókat, érdekességeket, tájékoztató anyagokat küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen.

 

2. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2) visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük.

A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy az programming@pwa.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet, a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

 

3. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használja. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre.

A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

4. Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A PWA – Sikeres Nők Egyesülete által szervezett rendezvények (pl: konferenciák, estek, mentoring események stb.) jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videófelvételt készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond.

A PWA – Sikeres Nők Egyesülete kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét.

A PWA – Sikeres Nők Egyesülete szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag a PWA – Sikeres Nők Egyesülete részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. A PWA – Sikeres Nők Egyesülete biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat.

A PWA – Sikeres Nők Egyesülete fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

 

5. Naplózással kapcsolatos adatkezelés

5.1 A PWA – Sikeres Nők Egyesülete naplózással kapcsolatos adatkezelése

A www.pwa.hu szerver naplózása: a www.pwa.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

 

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A portál forráskódja a PWA – Sikeres Nők Egyesületénél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A PWA – Sikeres Nők Egyesülete szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

 

6. A PWA – Sikeres Nők Egyesülete ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Egyesületünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a www.pwa.hu weboldal

– az Értesüljön híreinkről?

– a Jelentkezés tagnak

– a Jegyfoglalás

alatt űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

7. A kezelt személyes adatok köre:

az 1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, jegyfoglalásnál telefonszám.

 

A PWA – Sikeres Nők Egyesülete minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

 

8. Adatfeldolgozó:

  • Név: A PWA – Sikeres Nők Egyesülete
  • Székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.

 

 

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.